DeutschEnglishCzech

Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Arberschutzhaus
der Fürstlich Hohenzollernschen ARBER-BERGBAHN e.K.

§ 1 Domovní řád
V naší horské chatě dodržuje prosím všeobecné zvyklosti.
Vyvarujte se hluku, který by rušil klid ostatních hostů. To platí i pro prostor schodiště, prostory pro hosty, terasu a předsíň pro hosty.
Všechny ubytovací prostory jsou nekuřácké. V případě porušení pravidel si pronajímatel vyhrazuje právo ukončit poskytování nájemního objektu, a to bez vrácení již provedených plateb. Při odchodu z pokoje zavřete všechna okna a dveře. Po 20.00 h zavírejte rovněž domovní dveře.
Buďte prosím tak laskavi a nezapomeňte při odchodu z pokoje zhasnout světlo a případně ztlumit topení.

§ 2 Smlouva o ubytování
Smlouva o ubytování je uzavřena, jakmile je ubytování objednáno a potvrzeno. Zaslání vaší rezervace e-mailem se považuje za závazné! Potvrzení obdržíte e-mailem.

§ 3 Platba / záloha / doplatek
Jakmile host obdrží potvrzení rezervace, zavazuje se převést celou částku za ubytování a snídani na účet společnosti ARBER-BERGBAHN. Lhůta pro tuto platbu je dva týdny po uzavření smlouvy. Nedodržení této lhůty se rovná stornování s platnými stornovacími podmínkami.

§ 4 Storno a odstoupení od smlouvy
Stornování je nutno provést písemně. Host/nájemce může zarezervované ubytování stornovat. To je nutno provést písemnou formou e-mailem na adresu arberschutzhaus@hohenzollern.com.
Bude účtován poplatek za zpracování ve výši 5,00 EUR. K tomu se připočtou stornopoplatky podle následujících pravidel:
• při stornování do 8 týdnů před začátkem nájmu 30 % sjednané nájemní ceny
  (nejméně 20,00 EUR + poplatek za zpracování)
• při stornování do 14 týdnů před začátkem nájmu 50 % sjednané nájemní ceny
  (nejméně 20,00 EUR + poplatek za zpracování)
• při pozdějším stornování 100 % sjednané nájemní ceny
  (nejméně 20,00 EUR + poplatek za zpracování)
• po začátku nájmu v případě dřívějšího odjezdu zaplacená částka za zarezervovanou dobu propadá.
• Pokud host/nájemce po splatnosti pohledávek nedostojí své platební povinnosti, jsme oprávněni pověřit vymáháním pohledávek ověřenou inkasní společnost podle našeho výběru. Veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti se zpracováním inkasa, hradí v plné výši host/nájemce.

§ 5 Příjezd a odjezd
Při příjezdu a výjezdu lanovkou je nutno mít na paměti provozní dobu kabinkové lanovky. Provozní doba během letní sezóny: 9.00–16.30 h.
Provozní doba během zimní sezóny: telefonicky na čísle 09925 941419.
Doprava zavazadel kabinkovou lanovkou je bezplatná, pro dopravu osob platí ceny na aktuální sezónu. Předání klíčů probíhá do 20.00 h na místě spolu s předáním informací o ubytování. Platná pravidla vám sdělí pronajímatel. Ubytování lze využívat v den příjezdu od 14.00 h a je nutno jej vyklidit v den odjezdu nejpozději v 11.00 h.

§ 6 Stornování pronajímatelem
Pronajímatel je povinen v případě neposkytnutí ubytování vrátit hostovi platby, které již za příslušnou dobu zaplatil. Host výslovně upouští od dalších nároků ze smlouvy.

§ 7 Zvířata
Domácí zvířata nejsou povolena. Na vyžádání je možné využít boxy pro domácí zvířata ve sklepě. V pokojích nejsou domácí zvířata povolena.

§ 8 Záruka
Nájemce ručí v plné výši za škody na ubytovacím zařízení, které během užívání sám způsobí. Pronajímatele nelze činit odpovědným za krátkodobý výpadek předmětů zařízení nebo technických přístrojů a zařízení (topení atd.). Snížení ceny je vyloučeno. Totéž platí pro vyšší moc. V případě ztráty klíče od bytu ručí nájemce částkou ve výši 150,00 EUR, protože v takovém případě je nutno kompletně vyměnit cylindrickou vložku.  Pronajímatel je oprávněn vstupovat v případě potřeby do bytu, např. za účelem oprav, které je nutno v krátké době provést. Pronajímatel neručí za cennosti. Používání komunikačních prostor vedoucích k pokojům, pokojů samotných, schodišť, zařízení atd. probíhá na vlastní nebezpečí.

§ 9 Salvátorská doložka
Pokud by byla výše uvedená ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatná, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčená. Smluvní strany pak budou usilovat o přípustné ustanovení, které se co nejvíce blíží zamýšlenému opatření.

§ 10 Soudní příslušnost
Příslušným soudem pro všechny spory plynoucí z nájemního vztahu je dle zákonných předpisů Viechtach.


Přejeme Vám příjemný pobyt.

https://www.replicawatches.to